Liikmemaks

Rakvere JK Tarva liikmetel on iga kuu vaja tasuda liikmemaks 30 või 35 eurot vastavalt treeningute arvule nädalas. Liikmemaksu tuleb tasuda aastaringselt klubi poolt saadetud arve alusel. Treeningutelt puudumine ei vabasta liikmemaksu tasumisest, välja arvatud juhul, kui lapsel esineb trauma, mis ei võimalda treeningutel osaleda. Kindlasti tuleb olukorrast teavitada treenerit ja kirjutada meiliaadressil arved@jktarvas.ee. Sellisel juhul me arveid ei väljasta.

 PS. Rakvere linna mitte sisse kirjutatud liikmetele lisandub igas kuus kohamaks 25 € (va. Kadrina ja Vinni valla lastele). Erinevate valdade soodustuste kohta on täpsustused allpool.

 Liikmemaksu tuleb tasuda ka suvekuudel, kui treeningutest on puhkus. Makseprobleemide ilmnemisel kindlasti võtta ühendust lapse treeneriga või kirjutada meiliaadressil arved@jktarvas.ee

 RAKVERE JK TARVAS LIIKMEMAKSU INFO (01.09.2020)

Üks perekonnaliige 30 € kuu (2 trenni nädalas).
Üks perekonnaliige 35 € kuu (3 või enam trenni nädalas).
Kaks perekonnaliiget 50 € kuu
Kolmas perekonnaliige tasuta!

 Esimene jooksev kuu on esmaliitujatele tasuta!

 

SOODUSTUS

Rakvere JK Tarvas on alates 2018 a. registreeritud Haridus­- ja Teadusministeeriumis, mis tagab selle, et lapsevanemad saavad õppemaksust tagasi 20% tulumaksu.

Väljaspool Rakvere linna elavatel lastel on võimalus taotleda kohalikest omavalitsustest kas täielikku või osalist liikmemaksu soodustust.

Alljärgnevalt on välja toodud huvihariduse ja -tegevuse toetamise kord erinevates valdades:

Haljala Vald

Kadrina Vald

Tapa Vald

Vinni Vald

Treeningutest loobumisel tuleb sellest teavitada lapse treenerit vähemalt üks kuu ette. Lisaks palume saata kiri ka meiliaadressile arved@jktarvas.ee

Rakvere JK Tarvas tänab õigeaegselt tasutud liikmemaksude eest!